Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Här kommer information om hur vi behandlar dina personuppgifter som kund hos oss och varför.

Vi på LillSport.se vill att du som kund ska känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss. Granqvist Sportartiklar AB (GSAB) är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom vårt företag. Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss i egenskap av orderläggning. Kunduppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning. För oss är denna information viktig för att kunna fullgöra och administrera vårt arbete, leverera våra varor, underlätta eventuella reklamationer samt att du som kund ska kunna få orderbekräftelse från oss.

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra och administrera din beställning, kan vi emellertid inte fullfölja vårt uppdrag.

Vi garanterar att ingen annan än vi använder uppgifterna för marknadsföring.

Vår handskfabrik

Handsktillverkning är ett riktigt hantverk och det tar år för att utvecklas till en sömmerska och detsamma gäller för att stansa och förbereda läder.

Läs mer

Socialt ansvar och miljö

Enligt vår mening är det bästa och mest hållbara att ha en hög kvalité och ett starkt samarbete mellan alla inblandade parter i värdeskapandet av våra produkter

Läs mer

Historien om Lillsport

Idag används handskar från LillSport i flera olika landslag och genom åren har LillSport burits av bl.a Gunde Svan, Torgny Mogren, Thomas Wassberg, Marcus Hellner och Charlotte Kalla.

Läs mer
Svenska