Vi vill vara en en attraktiv arbetsgivare

Vår handskfabrik

Vi vill stolt presentera vår produktionsenhet i Polen. I staden Zlotow ligger Granqvists Manufacturing som tillverkar LillSports skidhandskar. Handsktillverkning är ett riktigt hantverk och det tar år för att utvecklas till en sömmerska och detsamma gäller för att stansa och förbereda läder. Det innebär att det största värdet i vårt företag är de människor som arbetar med att tillverka våra handskar.

Vi gör allt vi kan för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra anställda och är måna om att ta ansvar och verka gott för staden vi är belägna i. Enligt vår mening är det bästa och mest hållbara att ha en hög kvalitet och ett starkt samarbete mellan alla inblandade parter i värdeskapandet av våra produkter. Vi anser att genom vårt ägande av produktionen i Polen kan vi garantera rättvisa villkor för de anställda som arbetar i vår produktion. Fördelarna med denna modell är otaliga både för oss som företag, våra anställda och våra kunder.

”Det innebär att det största värdet i vårt företag är de människor som arbetar med att tillverka våra handskar.”

Fabrikens historia

Sedan starten 1984 har produktionen varit ett stort fokus för oss och varit en fråga som legat oss varmt om hjärtat. Efter ett flertal försök med produktion i Sverige, Finland och Jugoslavien hamnade vi till sist rätt i Polen i staden Zlotow 1991. Vi tog då över den redan existerande produktionen vid namn Rek-Pol och döpte om den till Rek-Swed som betyder ”Svenska handskar”.

Första handskfabriken i Zlotow, Polen 1992

I början av 2000-talet behövde produktionen växa och vi investerade i en ny produktionshall som stod klar 2006 och sysselsatte då 150 anställda. Sedan dess har det hänt mycket, vi har hunnit bygga ut ytterligare tre gånger och ökat antalet anställda till 320 st. Idag går produktionen under namnet Granqvist Manufacturing.

Granqvist Manufacturing i Zlotow, Polen
Produktionspersonal, mekaniker och platschef
Handskar sys med hjälp av maskiner med horisontell nål för att klara av små sömsmåner

Vår handskfabrik

Handsktillverkning är ett riktigt hantverk och det tar år för att utvecklas till en sömmerska och detsamma gäller för att stansa och förbereda läder.

Läs mer

Socialt ansvar och miljö

Enligt vår mening är det bästa och mest hållbara att ha en hög kvalité och ett starkt samarbete mellan alla inblandade parter i värdeskapandet av våra produkter

Läs mer

Historien om Lillsport

Idag används handskar från LillSport i flera olika landslag och genom åren har LillSport burits av bl.a Gunde Svan, Torgny Mogren, Thomas Wassberg, Marcus Hellner och Charlotte Kalla.

Läs mer
Svenska